Info

Acte necesare vînzării unui imobil

 • Acte de identitate ale părţilor (şi certificate de căsătorie,  dacă este cazul);
 • Act de proprietate al vanzatorului (Contract vanzare-cumpărare, Titlu de proprietate, Contract de schimb, Donaţie, Hotărîre Judecătoarească,  Act de Adjudecare etc.);
 • Încheiere de intabulare;
 • Schiţă cadastrală- întocmită de un inginer cadastrist şi avizată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
 • Certificat energetic;
 • Certificat de atestare fiscală- Direcţia de Taxe şi Impozite  Locale Iaşi;
 • Adeverință de la Asociația de Proprietari, care să ateste plata datoriilor și penalizărilor (în care se menționează furnizorii Salubris, Dalkia sauDelgaz Grid, dacă este cazul) – necesită a fi semnată de către Președintele Asociației și Administratorul acesteia;
 • Adeverința de la Salubris (dacă furnizorul nu este inclus în Asociația de Proprietari);
 • Ultima factură și chitanță de la Delgaz Grid.

Acte nesare pentru succesiune

 • Anexa 24;
 • Certificat de deces;
 • Cartile de identitate ale mostenitorilor;
 • Cartile de nastere ale mostenitorilor;
 • Certificatele de casatorie ale mostenitorilor;
 • Acte de proprietate (titlu de proprietate, contract de vanzare-cumparare, hotararea judecatoareasca,
 • certificatele de mostenitor, act de partaj, etc) ale bunurilor ramase de pe urma defunctului;
 • certificat de neurmarire fiscala;
 • adeverinta de rol;
 • doua declaratii de martori;